Autarkische Woning

Het afstudeerproject van Edwin Deen, 'autarkisch wonen op water'† werd door de Hogeschool van Utrecht uitverkoren voor de Vitea Bouwaward. De doelstelling van zijn werk is inzicht te krijgen in de mogelijkheden om een drijvende woning zelfvoorzienend te maken op het gebied van verwarming / koeling / warm tapwater, elektriciteit, water, afvalstoffen en communicatie.

Onderzoek

De technieken die benodigd zijn om een autarkische waterwoning te realiseren zijn onderzocht; ze hebben de basis gevormd voor het ontwerp ervan. Het onderzoek wijst uit dat er een zeer hoge graad van autarkie mogelijk is, met de technische middelen die momenteel voor handen zijn. Deze technische facetten worden hieronder toegelicht.

Verwarming en koeling.

Verwarming en koeling van de autarkische waterwoning gebeurt met behulp van een elektrische warmtepompinstallatie, met vloerverwarming op de begane grond en convectoren op de verdieping. Het warm tapwater wordt ook met de warmtepomp bereid, waarna het wordt opgeslagen in een boiler. Er is rekening gehouden met het gebruik van passieve zonne-energie en de zonering; de noordgevel is zeer gesloten en de zuidgevel zeer open. Om oververhitting van de woning in de zomer te voorkomen kan de zuidgevel met behulp van lamellen gesloten worden. De woning wordt geventileerd met een gebalanceerd systeem, tevens kan de bewoner door het openen van geveldelen direct contact hebben met de buitenlucht.

Duurzame elektrische energie.

Elektriciteit wordt opgewekt met 16 PV-panelen en een kleine windturbine. De energie wordt opgeslagen in 20 accuís die een buffer vormen voor vijf etmalen. Voor het gebruik wordt de stroom met inverters omgezet van 12V naar 230V voor wandcontactdozen en verlichting in de woning en naar 400V voor het aansturen van de warmtepomp.

Hergebruik van water.

Het watercircuit van de woning is nagenoeg gesloten, afvalwater wordt met een zuiveringssysteem en een helofytenfilter gezuiverd, waarna het bruikbaar is voor alle voorzieningen, behalve het drink- en wasmachinewater. De wasmachine wordt aangestuurd met hemelwater, wat tevens als aanvulling van tekorten dient. Drinkwater kan niet zelf worden gezuiverd en zal bij een groothandel worden ingekocht.†

Composteren van afval.

Groente, fruit en tuinafval worden samen met de menselijke afscheiding gecomposteerd. Glas, karton, papier en blik kunnen worden hergebruikt, de reststoffen (bijv. chemicaliŽn en textiel) worden opgehaald of weggebracht.

Communicatie met de buitenwereld.

De bewoners communiceren met behulp van digitale televisie en radio, een GSM telefoon en internet via het GPRS netwerk met de buitenwereld.

Ontwerp van de woning.

Het ontwerp van de woning kenmerkt zich door de autarkische technieken en door zijn eenheid met de natuurlijke omgeving. De installatieruimte is als kern in de langsrichting van de woning geplaatst, met het oog op de stabiliteit. De plattegrond op de begane grond is hier omheen gevormd en zeer open. Op de verdieping is de plattegrond zo ingedeeld dat de bewoners ieder hun eigen ruimte hebben.

De woning is zichtbaar autarkisch en heeft een dynamische vorm die een overgang creŽert tussen het land en het water. Door gebruik te maken van lichte en onderhoudsarme materialen is rekening gehouden met de invloed van het gewicht op het drijfvermogen en met de milieuaspecten en de duurzaamheid.

De autarkische waterwoning is zeer zuinig en bevat een combinatie van technieken die men 'normaal' niet snel tegen komt. Het is van groot belang dat de bewoners met de technieken om kunnen gaan en zich bewust zijn van alles wat met de woning te maken heeft.

Meer informatie? E-mail naar edwin.deen@12move.nl

Met dank aan de begeleidende bedrijven:
Attika Architekten, Amsterdam
Ooms Bouwbedrijf, Scharwoude