next up previous contents
Volgende: Standaard deviatie Terug: Kentallen van een Vorige: Tweede moment

Variantie

Een directe toepassing van de misschien nog wat abstracte grootheid , vinden we, wanneer we van een stochastische variabele de variantie willen weten. De variantie kan namelijk direct uitgedrukt worden in het eerste en tweede moment. De variantie, , geeft aan hoe sterk een stochastische variabele, X, van zijn gemiddelde afwijkt:

 

voor een discrete stochastische variabele en

 

voor een continue stochastische variabele. In beide gevallen geldt:

 

ofwel

 

Stel we willen een maat hebben voor de kwadratische afwijking van het gemiddelde van het aantal bitfouten in een octet. Deze maat (de variantie) speelt onder andere een rol als we een kansverdeling willen benaderen met een Normale verdeling.

Voor de discrete stochastische variabele van het bekende voorbeeld 2.1 berekenen we de variantie met formule (2.27). We kunnen hierin de al eerder berekende waarden van het eerste en tweede moment substitueren. Dit geeft:Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995