next up previous contents
Volgende: Berekening van standaard Terug: Kentallen van een Vorige: Variantie

Standaard deviatie

De variantie is een gewogen som van kwadraten en is dus nooit negatief. Een andere maat voor de afwijking van het gemiddelde is de wortel uit de variantie en heet standaard deviatie (). Voor discrete en continue stochastische variabelen geldt dus de definitie:

 Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995