next up previous contents
Volgende: Percentielen Terug: Kentallen van een Vorige: Berekening van standaard

Coëfficiënt van variatie

Als één na laatste in deze serie over kentallen van een kansverdeling introduceren we nog de definitie van coëfficiënt van variatie. Dit is de standaard deviatie genormeerd met het gemiddelde en wordt aangegeven met de letter C:

 

Onder andere bij formules voor gemiddelde wachttijd in een wachtrijsysteem is dit een makkelijke karakteristieke grootheid van bijvoorbeeld de bedieningsduurverdeling.Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995