next up previous contents
Volgende: Inleiding Terug: Prestatie-Analyse van Telecommunicatiesystemen Vorige: Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Voorwoord  

Telecommunicatie maakt in onze samenleving een sterke groei door. Niet alleen is er een toename van het telefonieverkeer, nog sterker groeit de hoeveelheid data die via communicatie-netwerken uitgewisseld wordt. Het vakgebied van telecommunicatie is zeer in beweging, nu nieuwe standaards afgesproken worden en nieuwe technieken worden toegepast. Steeds meer mensen raken diepgaand betrokken bij telecommunicatie.

Dit betekent dat er een sterke behoefte is aan opleidingen en lesmateriaal op het gebied van telecommuncatie. Er zijn al enkele Nedelandstalige werken verschenen die het functioneren van moderne telecommunicatie beschrijven. Naast deze kwalitatieve aanpak is er ook behoefte aan een kwantitatieve analyse van telecommunicatiesystemen. Het is het doel van dit boek om in deze laatste behoefte te voorzien.

Voor gebruikers, beheerders en producenten van telecommunicatie systemen is het van belang om te kunnen specificeren hoeveel verkeer een systeem kan verwerken en onder welke condities. In dit boek worden de basis begrippen van telecommunicatie verkeer uitgelegd en met uitgewerkte voorbeelden geïllustreerd. Het boek is ontstaan uit leerstof voor een post-HBO cursus. Het is bedoeld voor HBO en universitaire studenten en voor diegenen die in de praktijk betrokken zijn bij de kwantitatieve aspecten van telecommunicatie systemen.

Het is wenselijk dat diegene die deze stof gaat bestuderen enige kennis van waarschijnlijkheidsrekening heeft, hoewel bij eerdere cursussen gebleken is dat dit niet strikt noodzakelijk is. Basisbegrippen uit de waarschijnlijkheidsrekening, zoals verwachtingswaarde variantie en kansverdelingen, worden kort herhaald. Uitgebreider wordt ingegaan op Markov-processen.

Markov-modellen komen steeds weer terug bij de presentatie van de elementaire resultaten van wachtsystemen, verliessystemen en bij betrouwbaarheidsberekeningen. Dit wordt uitvoerig behandeld en steeds worden er uitgewerkte voorbeelden gegeven van toepassingen op vraagstukken uit de prestatie-analyse van telecommunicatiesystemen.

Als een bijproduct geeft dit boekje een aantal aardige toepassingen van eenvoudige kansrekening. Het hoofddoel is echter de basiskennis te presenteren die gebruikt kan worden om zodanig telecommunicatiesystemen te specificeren dat ze ``op maat'' zijn. Zowel voor de producent als de gebruiker leidt dit tot optimale prestatie van de geïnvesteerde middelen.

Dit boek kwam tot stand dankzij de cursus Digitale Telecommunicatie waar ik het vak Prestatie-analyse mocht verzorgen. Dank aan de organisatoren van de cursus en aan de vele cursisten. Hun reacties hebben bijgedragen tot de kwaliteit van dit boek. In het bijzonder noem ik André van Wieringen, die het gehele manuscript heeft doorgewerkt en met tal van verbeteringen is gekomen.

Voor de realisatie van de electronische versie van dit boek ben ik veel dank verschuldigd aan Geert Awater. Nu het boek is uitverkocht, kan via het World Wide Web aan de vraag naar het boek voldaan worden.next up previous contents
Volgende: Inleiding Terug: Prestatie-Analyse van Telecommunicatiesystemen Vorige: Lijst van figurenGeert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995