next up previous contents
Volgende: Kendall's notatie Terug: Prestatie-Analyse van Telecommunicatiesystemen Vorige: Markov-modellen

Wachtsystemen

 

Een eerste toepassing van onze kennis van stochastische variabelen en Markov-processen is de analyse van de en de wachtrij. Deze notatie van wachtrijsystemen komt van de statisticus D.G. Kendall. Eerst in het kort de betekenis van de symbolen in Kendall's notatie.

Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995