next up previous contents
Volgende: Definities Terug: Prestatie-Analyse van Telecommunicatiesystemen Vorige: De Engset-formule

Betrouwbaarheidsberekeningen

 

Betrouwbaarheidsberekeningen horen ook thuis in het rijtje: Markov-processen, Wachtsystemen, Verliessystemen, ... omdat het hier ook gaat om toevallige gebeurtenissen die de prestatie van bijvoorbeeld een telecommunicatiesysteem bepalen. De effecten van het parallel respectievelijk in serie zetten van deelsystemen kunnen in eerste instantie beschreven worden met een Markov-proces.

Slecht één hoofdstuk is te weinig om recht te doen aan een heel vak, in het Engels aangeduid met de term Reliability Theory, maar omdat een paar basisbegrippen van dit vak in de context van Markov-processen eenvoudig verduidelijkt kunnen worden, willen we hier toch even op in gaan.

Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995