next up previous contents
Volgende: Indeling van dit Terug: Inleiding Vorige: Prestatie-analyse van telecommunicatie

Motivatie

In andere boeken van Kluwer's Telematicafonds wordt geschreven over hoe telecommunicatie systemen werken, een in de eerste plaats kwalitatieve beschrijving. Hier willen we ingaan op de kwantitatieve kant van zulke systemen. We zullen leren vragen te beantwoorden als: hoe lang is de gemiddelde wachttijd van een bericht, hoe groot is de blokkeringskans voor een telefoon oproep, hoeveel neemt de betrouwbaarheid van een systeem toe als het dubbel uitgevoerd is, enzovoorts.

Als we uitspraken doen over bijvoorbeeld wachttijden dan is dit op zijn best het geven van kentallen zoals het gemiddelde en overschrijdingskansen van bepaalde wachttijden. Omdat vaak de parameters van het probleem slechts bij benadering bekend zijn, is het niet altijd even zinvol om de gemiddelde wachttijd in zes cijfers achter de komma te voorspellen. Wel zinvol is het om uit te rekenen hoe de kentallen afhangen van de parameter waarden en van de verschillende opties in het systeem ontwerp. Hiervoor wordt de theoretisch basis aangedragen. En de talrijke figuren en uitgewerkte voorbeelden illustreren hoe die theorie zinvol kan worden toegepast.Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995