next up previous contents
Volgende: De formule van Terug: Wachtsystemen Vorige: Kendall's notatie

Stochastische variabelen wachtsystemen.

Bij de analyse van een wachtrij systeem zijn we geïnteresseerd in hoeveel klanten er zijn en hoelang ze er zijn; dit kan betrekking hebben op alleen de wachtrij, alleen de loketten of het hele systeem (= wachtplaatsen + loketten). Dit levert de volgende 6 stochastische variabelen:

 

We schrijven en niet omdat we het steeds hebben over de evenwichtsverdeling. Tussen bovenstaande toevalsgrootheden zijn een paar voor de hand liggende relaties:

 

En ook nog een relatie die iets minder voor de hand ligt, maar wel zeer bruikbaar is; hieraan is de volgende paragraaf gewijd.Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995