next up previous contents
Volgende: Geometrische verdeling Terug: Prestatie-Analyse van Telecommunicatiesystemen Vorige: Percentielen

Speciale verdelingen

 

Een aantal verdelingen komen ``van nature'' voor bij de prestatie analyse van telecommunicatie systemen. De belangrijkste hiervan zullen we in dit hoofdstuk opsommen. We geven van die verdelingen toepassingen en eigenschappen zoals verwachtingswaarde (gemiddelde) en variantie.

Geert A. Awater
Mon Dec 11 15:33:15 MET 1995